Militair blijven na het uitvoeren van een aantal missies, of niet? Luchtsteun inroepen wanneer je onder vuur ligt, met het risico dat er burgerslachtoffers vallen, of niet? Help je een gewonde man langs de kant van de weg, of is het een valstrik?

Elke veteraan heeft met dilemma’s te maken tijdens de missies. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen die bepalend kan zijn voor leven of dood. Maar ook de beslissing over je eigen toekomst kan een dilemma zijn. Dit soort afwegingen en dilemma’s staan centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’ Door het behandelen van de dilemma’s  krijgen de leerlingen inzicht in de soort, de moeilijkheidsgraad en de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie.

Voor wie?

Het lespakket is ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs: vmbo bovenbouw, havo/vwo onder- en bovenbouw, mbo en hbo. En sluit aan bij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, wereldoriëntatie en het themagebied burgerschap en sociale cohesie.

Meer informatie

'Veteraan in de Klas'

Gastlessen door veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken. De gastlessen worden kosteloos aangeboden.

Vraag een gastles aan