Afghanistan

Je bent commandant van een eenheid op patrouille in Afghanistan. Welke beslissingen neem jij?

De leerlingen verdiepen zich in de Nederlandse missie naar Uruzgan, Afghanistan. Het scenario rond de patrouille in Afghanistan vormt hierbij het startpunt. Wat was de aanleiding van de missie in Afghanistan? Hoe is de politieke besluitvorming erover in Nederland verlopen? Waarom is het verbeteren van de situatie in Afghanistan zo moeilijk te realiseren? Wat maakte de Nederlandse aanpak in Uruzgan zo bijzonder? Wat zijn de resultaten van de missie geweest? Tot slot geeft de leerling zijn eigen oordeel over de missie en de vraag welke resultaten deze heeft opgeleverd.

Direct aan de slag met dit lespakket?

Download scenario's