Hoe te gebruiken?

Het dilemmaprogramma is bedoeld om een discussie te starten over de inzet van Nederlandse veteranen in operationele missies en de gevolgen daarvan voor hen en hun thuisfront. Het programma draagt bij  aan meningsvorming en ethische bewustwording bij de leerlingen.  U laat de leerlingen keuzes maken en nadenken over goed en fout. Waarna ze vervolgens geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van hun beslissing.

Het programma kan worden benut in een onderwijscontext die past bij thema’s als oorlog & vrede, geschiedenis, maatschappijleer, internationale betrekkingen of (actuele) conflicten.

Het proces kan individueel of in groepsverband worden doorlopen. Een behandeling in syndicaatsverband blijkt ook productief en stimuleert de discussie in de groep.

Voor een extra indruksvol effect kan een veteraan gastdocent worden ingezet met ervaring in het gebruiken van het dilemmaprogramma.