Download scenario’s

Bekijk de scenario's en wordt patrouillecommandant in Afghanistan, VN-waarnemer in Soedan of marinier-piratenvanger voor de kust van Somalie.

De site kent momenteel vier verschillende scenario’s die niet alleen operationeel van aard zijn. Ook de thuissituatie van de veteraan komt aan de orde.

Leerlingen kunnen in de schoenen gaan staan van de commandant die in Afghanistan tijdens zijn patrouille voor moeilijke keuzes komt te staan. Of de jas aantrekken van een VN-waarnemer in Soedan die met chaotische situaties wordt geconfronteerd. De inzet van mariniers bij de anti-piraterijmissie is toegevoegd. De leerlingen zitten dan als het ware zelf in de snelle motorboot op weg naar de piraten.

Daarnaast is een scenario aanwezig wat op meer afstand staat van de daadwerkelijke inzet maar wel met gevolgen voor de veteraan en zijn familie en omgeving. Wat als de veteraan met een trauma terugkomt?
Nodig een veteraan uit in de klas Ja, ik wil een gastles aanvragen van een veteraan