Voor wie?

Het programma is bedoeld voor het voortgezet onderwijs: vmbo bovenbouw, havo/vwo onder- en bovenbouw, mbo en hbo.

Vakken

Het programma sluit aan bij de vakken maatschappijleer/maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis en het themagebied burgerschap en sociale cohesie.
Het programma kan gebruikt worden binnen uw eigen vak, maar ook vakoverstijgend worden ingezet. In dat laatste geval kan, via de debatvorm, een vak als Nederlands betrokken worden.

Wat zou jij beslissen? vormt daarnaast een praktische invulling van de Vensters op de Wereld, de canon voor wereldburgerschap in het onderwijs van NCDO. Zo kan het
thema Vrede en Veiligheid een praktische invulling krijgen.  Meer informatie over de canon vindt u op www.wereldburgerschap.nl.

 

  • De menselijke kant wordt belicht. Het heeft echt impact

    Kees - Docent 2 VMBO kader
  • De les sloot prima aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

    Jamal - Docent groep 7