Waarom?

Het programma voegt op wezenlijke manier actuele inhoud en vaardigheden toe, onder andere in het gebied burgerschapsvorming

Het dilemmaprogramma is een goed hulpmiddel om een discussie te starten. U kunt een relatie leggen naar de dagelijkse realiteit waarin iedereen regelmatig belangrijke beslissingen moet nemen. U kunt de leerlingen in hun veilige leeromgeving keuzes laten maken, ze laten nadenken over goed en fout en confronteren met de gevolgen van de gemaakte keuzes. Het dilemmaprogramma kunt u gebruiken om te debatteren, discussiëren en draagt bij aan meningsvorming en ethische bewustwording.

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers  de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk.

(bron www.stichtingpraktijkleren.nl )

Het dilemmaprogramma kan een startpunt zijn om onderstaande drie domeinen van  burgerschapsvorming bespreekbaar te maken.

  • democratie – kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden
  • participatie – kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen
  • identiteit – verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?